№ 23‎ > ‎

Вадим Оліфіренко

                                                               

Донеччина орієнтується на  освітньо-культурні потреби української діаспори


Після того, як Україна відновила свою незалежність стало широко у суспільстві ставитись питання про налагодження зв‘язків із земляками, які живуть у багатьох країнах світу і потребують допомоги від своєї Матері-України.
Одна з організацій, яка об рала  шлях зміцнення зв‘язків зі світовою українською діаспорою стало Всеукраїнське Товариство “Україна–Світ“.
Інформація  про Товариство “Україна-Світ“
Товариство зв’язків з українцями за межами України (Товариство “Україна-Світ”) - всеукраїнська громадська самоврядна організація, метою діяльности якої є розвиток співпраці з україн-цями за кордоном, зміцнення їхніх зв’язків з прабатьківщиною та об’єднання зусиль світового українства в розбудові Української держави.
Щодо глибини зв’язків із закордонним українством та різнома-нітности форм співпраці, розгалужености мережі філій в Україні та партнерських організацій за кордоном Товариство є провідною серед громадських інституцій держави. Товариство має відділення в усіх областях України та в Автономній Республіці Крим.
Головними структурними складовими Товариства є такі відділи: культурологічно-освітній (діяльність відділу полягає у співпраці з українськими громадами зарубіжжя в культурно-мистецькій та освітянській сферах); інформаційно-аналітичний (діяльність відділу полягає в пошуку, збиранні, систематизації й поширенні інформації про закордонне українство та в сприянні інформаційному забезпе-ченню українських закордонних осередків); відділ координації Федерації товариств зв’язків з країнами зарубіжжя ( відділ є виконавчою структурою Федерації товариств зв’язків із зарубіжними країнами, яку було створено 1992 р. як правонаступника Українського товариства дружби і культурного зв’язку з зарубіжними країнами і яка налічує нині 62 суб’єкти). Товариство “Україна-Світ” є співзасновником газети світового українства “Український форум” (замість газети “Вісті з України”) та засновником журналу “Український Світ”, які висвітлюють різноманітні аспекти життя України й закордонного українства і розсилаються в місцеві відділення Товариства та в українські осередки за кордоном.
Товариство було одним з ініціаторів розробки та прийняття в 1996 р. Державної програми “Українська діаспора на період до 2000 року”, у реалізації багатьох положень якої згодом брало активну й дієву участь. Нині року Товариство зініціювало прийняття Національної програми “Закордонне українство на період до 2005 р.” й силами своїх фахівців, за участи реґіональних відділень розробило основу цієї програми.
У доробку Товариства протягом останніх років: організація і проведення щорічних семінарів для вчителів українського зарубіжжя в Києві та виїздних семінарів по українських освітніх закладах за кордоном, зокрема по сільських школах Придністров’я; організація й проведення конференції керівників українських закор-донних масмедій; організація і проведення міжнародної науково-практичної конференції “Геополітичне значення етнополітичних процесів в Україні й українському зарубіжжі”та I Міжнародної науково-практичної конференції “Освіта в українському зарубіжжі”. Мистецька секція Товариства зініціювала постійно діючий Фестиваль мистецтв українського зарубіжжя “Український спів у світі”, перший підсумковий концерт якого відбувся 1999 р. в Києві у рамках Всеукраїнського огляду народної творчости. Другий підсумковий концерт фестивалю присвячено III Всесвітньому форуму українців та 10-й річниці незалежности України.
Товариство створило й постійно наповнює перший універсальний україномовний web-сайт “Україна-Світ” у ініційованій ним Українській Світовій Інформаційній Мережі (УСІМ); допомагає забезпеченню українських закордонних громад та освітніх інституцій підручниками, навчальними посібниками, методичною літературою, організовує виступи за кордоном вітчизняних мистецьких колективів та поїздки в Україну представників українського зарубіжжя, зокрема, вчителів і учнів. За участі Товариства підготовлено й видано інформаційні каталоги “Зарубіжне українство”, бібліографічний покажчик літератури “Українське зарубіжжя”; навчальний посібник з української літератури для шкіл Кубані “Козак Мамай”; двотомне видання “Пантелеймон Куліш. Іван Пулюй — подвижники нації” та “Іван Пулюй. Молитовник. Псалтир”; збірку новел українського письменника з Югославії Михайла Ковача “Тихі води” (до 90-річчя автора); збірник проблемних статей “Україна на порозі ХХІ століття”. Товариство спільно з Національною радіокомпанією України на добродійних засадах здійснили аудіозапис і випустили у світ (компакт-диск і касету) до III Всесвітнього форуму українців Антологію української хорової музики “Диригує Павло Муравський”.
У 2000 р. з метою відзначення осіб за їхній вагомий внесок у розвиток співпраці України із закордонним українством та їхню активну участь у процесі розбудови Української незалежної держави й зміцнення міжнародного авторитету України засновано Почесну відзнаку Товариства “Україна-Світ”. Гасло почесної відзнаки - “Єднання у співпраці”.
 Донецьке Товариство “Україна –Світ було створено у 2007 році. Головою Товариства став Володимир Стефанович Білецький, доктор технічних наук, професор Донецького  технічного Національного університету.   
   16 грудня 2011 року в обласній Науковій бібліотеці міста Донецька відбулася міжнародна  наукова конференція Донбас: культурно-освітній обмін із українцями світу».
 Конференція була проведена за ініціативою Донецького відділення Всеукраїнського товариства “Україна- Світ“.
У проведенні конференції брали участь Український Культуро-логічний Центр (Донецьк), конференції була надана  підтримка Донецькою обласною державною адміністрацією разом з Донецьким відділенням Товариства «Україна-Світ» та Донецьким відділен-ням Наукового товариства ім. Шевченка .
Учасники конференції. До участі в конференції були запрошені культурологи, науковці, освітяни, письменники, журналісти, громадські організації Донеччини, які мають досвід співпраці з громадськими інституціями українців у діаспорі.
Метою конференції стало:
 підтримка i розвиток культурно-освітнього діалогу i обміну між громадськими культурологічними організаціями Донеччини та культурологічними організаціями української діаспори в США, країнах Європи  та Сходу

Конференція про зв‘язки Донеччини з українською діаспорою  є уже третім таким заходом , організованим і проведеним Донецьким Товариством “Україна ¬–Світ“.
Результом кожної конференції  стало видання Матеріалів конференції.
Так, у 2004 році було видано “ Культурні зв‘язки Донеччини з українським зарубіжжям“(Донецьк , 20034 рік.) 2008 року громад-ськості була запропо -новано Збірник “Закордонне українство і Донеччина: Вчора, Сьогодні, Завтра“

Остання науково-практична конференція була презентована громадськості  перед проведенням цієї конференції збірником матеріалів “Донбас:Культурно-освітній обмін з українцями світу “(Донецьк 2011 рік.)

З матеріалами цієї конференції можна ознайотись в Інтернеті за адресами:

- На  сайті “Бібліотека Рутенія“http://ruthenia.info/cgi-bin/a.pl?e_=ukr&c_=res

На блозі ВадимаОліфіренка http://blog.i.ua/user/3533473/

Вадим Оліфіренко, заступник голови Донецького Товариства “Україна- Світ“, кандидат педагогічних наук, літературний критик, член Національної Спілки письменників України
Адреса: volif@telenet.dn.ua
Моб: 095-2538140
Міський тел.: 257-0034.
Скайп: volifskif


Comments