Олександр Данильченко

Генеральний консул України у Владивостоку


Декларації

про державний суверенітет України 20 років


16 липня 1990 року Верховна Рада України ухвалила Декларацію про державний суверенітет України. Відтоді розпочалася нова сторінка, новий відлік часу - епоха утвердження України як самостійної та незалежної держави.

Прийняття Декларації стало першим кроком до відновлення історичної справедливості, відродження української державності як ідеї соборності українського народу та його земель. У цьому документі були задекларовані політичні, економічні, соціальні цілі, довгострокові перспективи розвитку Української держави, визначені принципові засади державотворення, які орієнтували народ на створення самостійної, правової держави, на розвиток демократії, всебічне забезпечення прав і свобод людини. Вона стала тією цінністю, яка об’єднала суспільство у непростий час визначення свого майбутнього в серпневі дні 1991 року. Саме спираючись на Декларацію було прийнято Акт про державну незалежність 24 серпня 1991 року, який разом з державним с суверенітетом був підтверджений волевиявленням народу на Всеукраїнському референдумі в грудні того ж року.

Декларація відіграла важливу роль у становленні в Україні конституційного ладу на демократичних засадах, заклала цінності, які стали підґрунтям для прийняття Конституції України 1996 року, визначила напрямок державно-правових процесів. Декларація перегорнула нову сторінку історії побудови незалежної Української держави, проголосивши три види суверенітету: державний, національний і народний. Державний суверенітет – це верховенство державної влади всередині держави і незалежність її у зовнішніх відносинах. Національний суверенітет – це здійснення українською нацією свого невід’ємного права на самовизначення. Народний суверенітет – це повновладдя народу.

Декларацією проголошено самовизначення української нації, народовладдя, принцип поділу державної влади на законодавчу, виконавчу і судову, територіальну цілісність України в межах наявних кордонів, економічну самостійність, виключне право народу України на володіння, користування і розпорядження національним багатством України, захист усіх форм власності в державі, гарантії екологічної безпеки і культурного розвитку. Декларацією, яка мала на меті утвердження суверенітету і самоврядування народу України, було визначено суверенітет України як верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади Республіки в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах. Згідно з цим документом, народ України є єдиним джерелом державної влади, територія Української РСР в існуючих кордонах є недоторканою і не може бути змінена та використана без її згоди. В Декларації про державний суверенітет України проголошується намір Української РСР стати постійно нейтральною державою, яка не бере участі у військових блоках і дотримується трьох неядерних принципів: не виробляти, не набувати і не застосовувати ядерної зброї.

Декларація мала вирішальне значення для розвитку зовнішніх зносин України як суб’єкта міжнародного права. В розділі, присвяченому її ролі в міжнародних відносинах, було закладено основоположні принципи і пріоритети української зовнішньої політики. Ці основні засади, розроблені ще коли Україна перебувала у складі Радянського Союзу, і зараз визначають спрямування нашого зовнішньополітичного курсу. Визнавши перевагу загальнолюдських цінностей над класовими, пріоритет загальновизнаних норм міжнародного права перед нормами внутрішньодержавного права, Декларація заклала необхідну базу виходу України – остаточного і незворотного – на міжнародну арену, починаючи з грудня 1991 року. В Декларації сформовані базові зовнішньополітичні пріоритети України, Українська РСР виступає рівноправним учасником міжнародного спілкування, активно сприяє зміцненню загального миру і міжнародної безпеки, безпосередньо бере участь у загальноєвропейському процесі та європейських структурах.

Сьогоднішні Україну як незалежну і суверенну державу вже визнали 167 країн світу. МЗС України має розгалужену мережу зовнішніх дипломатичних установ, яка складається з посольств, консульств та представництв України при міжнародних організаціях. Україна представлена посольствами у 126 країнах світу (83 посольські установи, 43 – за сумісництвом), а також 36 консульствами у 24 країнах. Вона має постійні представництва при ООН, ЮНЕСКО, Європейському Союзі, Раді Європи, СНД, НАТО та Європейському співтоваристві з атомної енергії. Невдовзі український народ святкуватиме 19ту річницю Незалежності, а через рік Українській державі виповниться 20 років. З огляду на історичну ретроспективу, ми можемо повною мірою оцінити значення Декларації про державний суверенітет. Цей історичний документ поклав початок розбудові суверенної, незалежної держави, став поворотним пунктом в історії цілої нації.

Декларація стала одним із перших рішень Верховної Ради, в якому було розгорнуто програму політико-правового, соціально-економічного і культурного будівництва незалежної України. Прийняття Декларації вселило великі надії у громадян на відродження і економічне зростання для забезпечення матеріальних і духовних проблем українського народу. Декларація стала поворотним пунктом в сучасній історії України, наблизивши до здійснення споконвічну мрію українського народу про свободу і незалежність, яка пізніше втілилася в Акті проголошення незалежності України. Він сконцентрував у собі роки і століття сподівань невтомного національного й державотворчого поступу нашого народу.


Звернення Глави держави

до українського народу

Шановні співвітчизники! Я звертаюся до вас в особливий момент – у час, коли для початку глибинних реформ ми як народ повинні відчувати особливу відповідальність за долю держави.

Я знаю, що мої виборці підтримують кроки, зроблені мною протягом перших 50 днів перебування на посаді Президента. Виконуючи свої обіцянки, я зробив усе, щоб влада стала монолітною.

Вперше за багато років припинилося протистояння між Главою держави і Прем’єр-міністром.

В парламенті сформовано міцну коаліцію. Прийнято бюджет. Завершився хаос, країна отримала довгоочікувану стабільність.

У зовнішній політиці мною підтверджено курс на європейську інтеграцію.

Переговори, проведені у Брюсселі, засвідчили, що Європейський Союз позитивно сприйняв нашу рішучість створити з ним зону вільної торгівлі і забезпечити громадянам України безвізовий режим.

Об’єднана Європа сприймає нашу внутрішню політику як курс на боротьбу з бідністю, корупцією, за високі стандарти у всіх сферах життя українського суспільства.

Після Брюсселя я вирушив у Москву, щоб вирішити головну проблему, залишену нам попередниками – нормалізувати відносини з Російською Федерацією і змінити кабальні газові контракти, які привели державу на межу соціально-економічного колапсу.

Після п’яти років творення з Росії образу ворога, відновити довіру російського керівництва до України було непросто.

Але мені вдалося зробити це, і сьогодні я готовий доповісти своїм виборцям – віднині діалог з нашим великим сусідом будуватиметься на засадах рівності, добросусідства і здорового прагматизму, а не конфронтації і антиросійської риторики.

Чи здобуто це надто високою ціною? Ні, тому що домовленості, досягнуті з Москвою, є взаємовигідними.

Документи, підписані у Харкові, забезпечать нам суттєве зниження ціни на газ.

Це означає підвищення соціальної захищеності кожного українця, початок виведення нашої економіки з глибокої кризи.

Це означає також гарантії посилення енергетичної безпеки усього європейського континенту.

Весь цивілізований світ схвально сприйняв результати моїх переговорів з президентом Медведєвим.

У Вашингтоні, Брюсселі, усіх європейських столицях їх вважають безумовним успіхом України.

Незадоволеною залишилася лише наша опозиція.

Чому ж вона кличе вас на нові барикади, чому розхитує стабільність, досягнуту вперше за довгі роки нескінченних війн між керівниками держави?

Тому що прагне знову розпустити парламент в ім’я так званої політичної доцільності, тому що розуміє: стабільність, міцна вертикаль влади, порядок і нормалізація відносин з Росією – це її політичний кінець.

Вона знову за будь-яку ціну рветься до влади.

Їм потрібна війна. Останні події у стінах Верховної Ради показали, що авантюристи від політики готові закидати димовими шашками не лише зал парламенту, а всю Україну.

Нам потрібні стабільність і розвиток, можливість нормально працювати, проводити реформи, дружити з сусідами. І ми досягнемо цього, так само як змогли дати належний опір противникам змін на краще.

Невдовзі ви переконаєтесь, що ми ідемо в правильному напрямку. Я несу за це особисту відповідальність.

Обіцяю вам – Україна буде сильною і процвітаючою.

Рух до цієї мети розпочато.

Президент України Віктор Янукович.

http://www.president.gov.ua/news/17027.html

29.04.2010

Comments