Прес-реліз з нагоди відзначення 20-ї річниці проголошення Незалежності України

24 серпня 2011 року Україна святкує визначний ювілей – 20-у річницю проголошення державної Незалежності.

 

20 років тому Україна розпочала новий етап у своїй історії, задекларувавши основні засади політичного, економічного та соціального розвит-ку. Було відкрито нову сторінку в національному історичному літописі – добу утвердження країни як самостійної та незалежної Держави.

 

Було закладено підвалини для подальшого правового розвитку нації, становлення демократії, соціально орієнтованої ринкової економіки та забезпечення прав людини шляхом підтримання мирного й взаємовигідного співробітництва з усіма членами міжнародного співтовариства за загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права.

Традиція чесних і прозорих виборів, культура свободи слова, яка вкорінилася у засобах масової інформації та суспільстві, є важливим показником досягнутого рівня демократії в Україні. Це реалії, без яких сучасне покоління українців вже не уявляє свого існування. Яким би складним не був поде-куди розвиток держави, він відбувається у консти-туційному полі. Принципові рішення ухвалюються на основі політичної згоди, що базується на балансі сил між гілками влади, основними державними інституціями, Верховною Радою, Кабінетом Міністрів та Президентом України.

 

У зовнішній політиці було обрано стратегічний курс на європейську інтеграцію. У двосторонній сфері Україна будує відносини стратегічного партнерства з ключовими зовнішньополітичними партнерами на принципах рівнонаближеності та прагматизму, розвиває мережу перспективного партнерства з державами, що стають новими центрами політичного та економічного розвитку.

 

Україна зарекомендувала себе відповідальним міжнародним партнером. Важливим елементом створення сприятливого безпекового оточення стало рішення про реалізацію політики неучасті у військових союзах. Україна демонструє приклад ядерного роззброєння, добровільно відмовившись від третього за потужністю у світі ядерного арсеналу, бере активну участь в опрацюванні й укладенні ефективних міжнародних угод стосовно надання гарантій державам, які не володіють ядерною зброєю, сприяє посиленню режиму ядерного нерозповсюдження, що сприяє зміцненню загальної стабільності та безпеки у світі.

 

Наша держава підтримує тісні зв’язки із діаспо-рою та співвітчизниками, представники яких стануть учасниками V-го Всесвітнього форуму українців, просуває важливі проекти в культурно-гуманітарній сфері, покликані сприяти формуванню іміджу України у світі як країни з багатою історією та культурними традиціями.

 

Проголошення Незалежності України стало результатом національного й державотворчого поступу нашого народу. Проголошення Незалеж-ності - поворотний пункт в історії сучасної України, втілення споконвічної мрії українського народу про свободу та незалежність.

 

Відзначаючи 20-ту річницю державної Неза-лежності, українці вірять, що невпинний демо-кратичний розвиток Української Держави – це надійна гарантія її процвітання, поступу й утверд-ження як повноправного і самостійного члена європейської спільноти демократичних націй.

Comments