Дмитро ПАВЛИЧКО

Співпраця із закордонними українцями

потребує радикального оновлення

Голова   Української  Всесвітньої

Координаційної Ради Дмитро Павличко

виступив у Верховній Раді України на

парламентських слуханнях з питань співпраці із закордонними

українцями.

У своєму виступі на парламентських слуханнях, Голова УВКР запропонував внести до проекту постанови Верховної Ради України „Закордонне українство: сучасний стан та перспективи співпраці» такі пропозиції:

Найголовніша: у структурі Кабінету Міністрів створити інституцію, яка займалась би виключно справами української діаспори (міністерство або комітет - як в інших країнах світу). Це дасть змогу зосередити зусилля держави на виконанні Національної програми роботи з закордонними українцями в одному відомстві, підвищить політичний, фаховий та методичний рівень виконання завдань, які стоять перед Україною щодо підняття рівня роботи з діаспорою та громадянами України, що працюють за кордоном. Кошти, які тепер виділяються декільком державним відомствам і не завжди продуктивно використовуються, матимуть цільове призначення й використання. Робота такого відомства забез­печить консолідацію української діаспори, визначить пріоритети її діяльності, змобілізує її дії як на захист політичних інтересів України, так і на захист соціальних та культурних прав громадян України, які проживають за кордоном.

Важливою складовою такої роботи має бути інформаційна діяльність. Розробникам сайтів Верховної Ради, Президента, Кабінету Міністрів, інших владних інституцій України необхідно врахувати потреби подачі офіційних матеріалів не лише англій­ською, але й німецькою, французькою, італійською, російською та іншими мовами. Слід створити єдиний офіційний сайт для закордонних українців від України. Верховній Раді України'.

- знести зміни до Закону України про вибори до Верховної Ради України, в якому передбачити норму про представництво

громадян України, які працюють за кордоном, у Верховній Раді. Мільйони громадян України з так званої четвертої хвилі еміграції повинні мати таке представництво в кількості десяти осіб, обраних до парламенту України спеціальним інтернетно-технічним голосуванням - внести зміни до Пенсійного законодавства, яке передба­чало б виплату пенсій українцям, котрі до виїзду з України працювали на підприємствах України, а також виплату пенсій людям пенсійного віку, які працюють за кордоном; -  внести зміни до Закону України про усиновлення дітей, якими передбачалась би дійова система державного контролю за долею усиновлених зарубіжними родинами дітей. Наприклад, в Італії перебуває 5 тисяч усиновлених українських дітей. А в Посольстві України в Римі передбачена тільки одна особа, яка повинна, згідно з діючим законом, протягом року відвідати родини цих дітей, що зробити неможливо; - внести зміни до Правил дорожнього руху, котрі передба­чали б конвертованість українського посвідчення водія в країнах світу.

Кабінету Міністрів України:

-заснувати разом з інститутом української літератури НАН інститут ім. !. Франка {на зразок Інститутів Гете в Німеччині, Сервантеса в Іспанії), який мав би бюджетне фінансування і спеціальні добродійні фонди для видання мовами світу творів українських мислителів і письменників. Ми повинні нарешті збагнути, що експортуючи тільки збіжжя і залізо, не думаючи про створення світового простору для українського інтелекту, для вписання в історію світової цивілізації історії української державності і культури, ми не зможемо стати знаним народом, а будемо далі на Заході і в світі трактуватися як частина російської багатоликості;

-  передбачити в Держбюджеті України кошти на фінансу­вання викладачів україністики у ВНЗ європейських країн, зокре­ма у Римському, Міланському та Болонському університетах Італії, де вже існують відповідні кафедри. Доручити Міністерству освіти України подбати про заснування подібних кафедр укра­їністики в інших університетах Європи, особливо в Португалії, Греції та Іспанії, де тепер працюють сотні тисяч українців, діти яких - це майбутні студенти і викладачі на таких кафедрах;

- вирішити проблему Українського Вільного Університету в Мюнхені, передбачивши кошти на відновлення діяльності УВУ. Реалізувати ідею заснування філіалу Київського національного університету ім, Тараса Шевченка в Мюнхені із залученням до співпраці Українського Вільного Університету.

-доручити Національнійтелерадікомпанії України відкрити в столицях європейських країн кореспондентські пункти, які вчасно б реагували на антиукраїнські виступи в європейських масмедіа та подавали б щотижня інформацію на теле- і радіоканалах України про життя української громади в державах Європи.

Міністерству закордонних справ України:

-  виділити в штатному розписі посольств України окрему особу, яка займалась би виключно справами української діас­пори в тих країнах світу, в яких проживає понад 100 тис. українців;

- розв'язати проблему постачання паспортів для громадян України у закордонні представництва нашої держави. Українські громадяни, які нелегально працюють за кордоном, для України не є нелегалами. Вони повинні трактуватися як ті, що працюють за кордоном легально, вони повинні мати доступ до виборчих бюлетенів нарінні з українцями, що мають легальне становище;

- доручити посольствам України у європейських країнах з'ясувати можливість набуття українською громадою статусу національно-культурної меншини. Наприклад, за італійським законодавством триста тисяч громадян Італії будь-якої націо­нальності оголошуються національною меншиною Італії і мають право мати власні національно-мовні освітні заклади;

- доручити посольству України в Бельгії реалізувати ідею входження українських громадських організацій, насамперед Європейському Конгресу Українців, до міжнародних структур, розташованих у Брюселі.

- разом з Міністерством культури та туризму України довести до кінця справу встановлення пам'ятників Данте в Києві та І. Франкові в Римі. Подбати про встановлення в Києві пам'ятника великому білоруському просвітителеві Францискові Скорині; цього вимагає велич цієї людини і, звичайно, ми повинні віддя­читись Білорусі за те, що там встановлено п'ять пам'ятників Т. Шевченка.

Міністерству освіти і науки України:

- провести на двосторонній основі переговори з відповід­ними владними структурами інших країн про конвертованість українських дипломів про вищу та середню спеціальну освіту;

- розробити разом з НАН України концепцію співпраці з НТШ у світовому масштабі. Допомогти відмовити наукову діяльність НТШ у Сарселі (Франція) та згідно з поданим кошторисом фінансувати потреби його діяльності. Це дасть можливість перейняти у державну власність України садибу і майне НТШ у Сарселі.

Міністерству культури та туризму України:

-  розробити концепції і програми діяльності Українських культурних центрів у Європі та Америці, залучивши до цього культурних та громадських1, діячів кожної країни, У8КР та науково-громадські сили в Україні;

Покращення роботи з українцями Російської Федерації заслуговує на окрему увагу,

З огляду на це Кабінет Міністрів України має розробити спеціальну програму реалізації національних, мовних, культурних та інших прав українців у Російській Федерації. Україна досі на урядовому рівні не виступає з відповідними ініціативами. І це тоді, коли життя диктує необхідність першо­чергової уваги урядових структур до створення на державному рівні системи гарантування захисту національно-культурної гідності, національних, мовних і культурних прав, системи збереження і розвитку національно-етнічної пам'яті, освіти, національно-культурних самоврядних структур багатоміль­йонної української діаспори в Росії.

Оскільки в Росії немає жодної української школи, Кабінет Міністрів України має узгодити з Урядом Російської Федерації питання відкриття українських шкіл у місцях компактного проживання українців.

Кабінет Міністрів України повинен у бюджеті Української держави передбачати виділення коштів на передачу бібліо­текам Росії, насамперед Бібліотеці української літератури в Москві, української літератури.

Кабінетові Міністрів України необхідно на двосторонній основі узгодити зміни до Пенсійного законодавства України і Росії щодо паритетної виплати пенсій українцям і росіянам пенсійного віку в обох державах.

З метою подолання в Російській Федерації атмосфери настороженості та відвертої пропаганди несприйняття всього українського Міністерство закордонних справ України повинне розробити і разом з УВКР, Об'єднанням українців Росії та іншими провідними громадськими організаціями реалізувати план заходів щодо популяризації національно-культурних цінностей українців. Нарешті, необхідно розширювати та активізувати світові українські організації професіоналів. Прикладом може бути світова конфедерація українських лікарських товариств, яка прекрасно працює, готуючись до свого вже тринадцятого зібрання.

Comments