Редакційна колегія

Олександр Данильченко, Генеральний консул України у Владивостоку.

Сергій Дзюба, віце президент Всесвітньої академії проблем безпеки.

Юрій Дунський,  член Спілки митців Росії.

Микола Засенко, голова української діаспори на о. Сахалин.

Наталя Костюк, член Спілки письменників Росії.

Марко Прокопович, голова української діаспори у Хабаровську, керівник ансамблю “Мрія”.

ІІлля Сергієнко, начальник відділу по справах малочислених народів Півночі.

Грицько Синьогуб,оглядач публікацій та преси ДХ

Тетяна Ткаченко, голова Центру української культури “Горлиця”, член Спілки журналістів Росії.

В’ячеслав Чорномаз історик, заступник головного редактора.

Тамара Шевченко коректор.

 

Здано до набору 30.09.2011.  Підписано до друку 9.10.2011. Формат 84х108/32. Папір друкарський.

 

 

Видавництво «Далекосхідна хвиля»

Адреса редакції: 680000 Хабаровськ, провулок Дьяченка, 7 “а”,  Хабаровська письменницька організація.

 

 

Ліцензія ПДЛ № 79-12 от 15.11.99.

 

 

 

Далекосхідна хвиля № 20

жовтень 2011 року

 

 

Comments